Sociální služby města Mimoň

Domov pro seniory

Poslání zařízení

Posláním domova pro seniory je poskytování služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost a péči o vlastní osobu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc nemůže být poskytnuta jiným způsobem, než prostřednictvím pobytové služby. Poskytovat klientům takové služby, aby zůstali nadále součástí společnosti, zachovali si důstojnost, soukromí a vlastní vůli, a to na základě jejich individuálních potřeb. Vytvářet klientům příjemné a bezpečné prostředí.

Pro koho jsou služby určeny

Pro osoby:

 • které dosáhly věku 65 let. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být přijaty osoby od 55 let.

Tato výjimka bude individuálně posuzována

 • které z důvodu dlouhodobého nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a pro zajištění soběstačnosti
 • s dlouhodobým nepříznivým zdravotním stavem, který má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost, ale nepotřebují nepřetržitou lékařskou péči
 • které jsou příjemci příspěvku na péči nebo  mají o tuto dávku požádáno
 • které jsou hospitalizovány ve zdravotnickém zařízení, léčebnách dlouhodobě nemocných a v jiných zdravotnických zařízeních

Pro koho určeny nejsou

Pro osoby:

 • které odmítají naší službu
 • které ohrožující sami sebe a jsou nebezpečné svému okolí
 • které jsou závislé na alkoholu, drogách, návykových a jiných omamných látkách
 • které potřebují stálou lékařskou pomoc
 • kterým nejsme schopni zabezpečit vhodné a bezpečné podmínky (např. nevidomí, hluchoněmí)
 • které nepotřebují péči druhé osoby

Služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Narozeninová oslava 2019

Děkujeme našim partnerům