Sociální služby města Mimoň

Aktuality a akce

Terénní pečovatelská služba

Sociální služby města Mimoň, p.o. mají registrovány celkem dvě sociální služby, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: § 49 Domov pro seniory a dále dle § 40 Pečovatelskou službu. Právě terénní pečovatelské službě bych se nyní chtěla věnovat.   § 40 zákona č. 108/2006 Sb. doslova říká:

(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

       a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
       b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
       c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
       d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
       e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V rámci pečovatelské služby je námi poskytován dovoz obědů, které se vaří v kuchyni Domova pro seniory. Pečovatelská služba je, respektive má být, poskytována osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a na základě sociálního šetření je konstatováno, že pečovatelskou službu potřebují.

V nedávné době jsme byli v situaci, kdy jsem uvažovala o omezení víkendového rozvozu obědů a to vzhledem k nedostatku osob zajištujících rozvoz obědů klientům.  Nyní tomu ale tak není, podařilo se mi najít náhradní řešení a tak k žádnému omezení vůči našim klientům tedy rozhodně nedochází.  Klienti pečovatelské služby Sociálních služeb města Mimoň, p.o. tak budou mít i nadále rozvoz obědů 7 dní v týdnu, tak jak tomu bylo doposud.

Mgr. Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM, p.o.

 

Hlavní činnost organizace je zaměřena na poskytování péče seniorům a zdravotně postiženým občanům. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme následující služby:

  • § 49 domov pro seniory, která je zaregistrována pod č. 362 529 5
  • § 40 pečovatelská služba, která je zaregistrována pod č. 683 686 7

Poskytuje klientům ubytování, stravování, úkony péče – ošetřovatelské, zdravotní, rehabilitační, aktivizační – dále zájmové činnosti a zprostředkování kontaktu s veřejností.

Ostatní poskytované služby:

  • domácí zdravotní ošetřovatelská péče - v rozsahu indikovaném ošetřujícím lékařem
  • kompenzační pomůcky – zapůjčování věcí k zajištění mobility pro tělesně postižené a seniory
  • centrum pro seniory - slouží pro seniory, kteří jsou ještě plni elánu a mají chuť se setkávat, a chtějí zůstat aktivní i ve vysokém věku.
NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY, OD 1.12.2021 1

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY, OD 1.12.2021

Datum: 30. 11. 2021

Z důvodu nepříznivé situace ohledně pandemie COVID-19, jsme nuceni nastavit nový systém návštěv v Domově pro seniory.

informace

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA PRO SENIORY

Datum: 18. 11. 2021

Návštěvníci klientů Domova pro seniory, dodržujte, prosím, nastavená opatření.
Informace ředitelky organizace viz příloh.

#

Poděkování městu Ralsku

Datum: 18. 11. 2021

Tentokrát děkujeme zástupcům města Ralska za finanční dar 10.000,- Kč .

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU ČESKÁ LÍPA 1

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU ČESKÁ LÍPA

Datum: 16. 11. 2021

Díky daru města Česká Lípa jsme mohli pořídit speciální, antidekubitní matraci.

#

Odběrové testovací centrum

Datum: 9. 11. 2021

POZOR, změna provozní doby odběrového testovacího centra v Mimoni.

Domov pro seniory

Den v Domově pro seniory

Datum: 29. 10. 2021

Běžný život v Domově pro seniory zachytila v hledáčku svého fotoaparátu paní Renata Süssová.

AKTUÁLNĚ K NÁVŠTĚVÁM DOMOVA PRO SENIORY 1

AKTUÁLNĚ K NÁVŠTĚVÁM DOMOVA PRO SENIORY

Datum: 25. 10. 2021

Od 25.10.2021 dochází k úpravě pravidel návštěv obyvatel Domova pro seniory v Mimoni.

#

PODĚKOVÁNÍ OBCI DUBNICE

Datum: 10. 10. 2021

I další příspěvek je poděkování. Tentokrát zástupcům obce Dubnice, která nám poskytla finanční dar.

#

Poděkování obci Brniště

Datum: 5. 10. 2021

Získali jsme finanční dar od obce Brniště.
Děkujeme zástupcům obce Brniště za poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč.

#

Finanční dar od společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Datum: 4. 10. 2021

Získali jsme finanční dar od společnosti Vojenské lesy a statky ČR, s.p. na zakoupení vybavení pokojů pro obyvatele Domova pro seniory v Mimoni.

Víkendové grilování v Domově pro seniory 1

Víkendové grilování v Domově pro seniory

Datum: 26. 9. 2021

Máme rádi sluníčko a tak jsme využili víkendového počasí a ugrilovali si špekáčky.

#

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Datum: 23. 9. 2021

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY A V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V MIMONI

#

Bezinka v Domově pro seniory

Datum: 5. 9. 2021

Nadále pokračujeme v canisterapii. Bezinka je naše pravidelná návštěvnice.

#

Kouzelník v Domově pro seniory

Datum: 5. 9. 2021

Kouzelnický mistr Waldini přijel potěšit naše obyvatele.

#

Výhra v projektu Tesco

Datum: 4. 8. 2021

Naší organizaci se podařilo uspět v projektu "vy rozhodujete, my pomáháme" a získali jsme částku 30. tis.

Každý měsíc slavíme 1

Každý měsíc slavíme

Datum: 24. 7. 2021

Každý měsíc pořádají naše kolegyně oslavy pro jubilanty, obyvatele Domova pro seniory.

PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY 1

PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY

Datum: 9. 7. 2021

Domov pro seniory v Mimoni nabízí své služby, máme volnou kapacitu.

#

Panenky v Domově pro seniory

Datum: 8. 7. 2021

Díky tomu, že jsme dostali darem dvě panenky Reborn, mohou naši klienti vzpomínat na své mládí, rodičovství.

NOŠENÍ OCHRANY ÚST ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA PRO SENIORY 1

NOŠENÍ OCHRANY ÚST ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA PRO SENIORY

Datum: 30. 6. 2021

S účinností od 1.7.2021 se může stávat, že v budově Domova pro seniory v Mimoni budete potkávat pracovnice bez respirátorů či roušek. Došlo k aplikaci nového nařízení, které umožňuje plně očkovaným zaměstnancům odložit respirátory a roušky.

Předání daru od Nadace Syner

PODĚKOVÁNÍ NADACI SYNER

Datum: 29. 6. 2021

Není to poprvé, co nás potěšila Nadace SYNER finančním darem, tentokrát však příspěvkem na zakoupení speciálních, polohovacích kardio křesel pro obyvatele Domova pro seniory v Mimoni.

#

Poděkování VLS, s.p. za finanční dar

Datum: 14. 6. 2021

Děkujeme Vojenským lesům a statkům za finanční podporu, která bude sloužit jako příspěvek na úhradu nákladů s pořízením elektricky polohovatelných lůžek.

#

Odběrové testovací centrum

Datum: 3. 6. 2021

Mimořádně otevíráme odběrové tetovací centrum - antigenní testování COVID-19.

Omezení návštěv 1

Omezení návštěv

Datum: 31. 5. 2021

V pátek 18.6.2021 dojde k výjimečnému omezení návštěv.

UPOZORNĚNÍ O ZMĚNĚ 1

UPOZORNĚNÍ O ZMĚNĚ

Datum: 31. 5. 2021

S ohledem na zájem veřejnosti o testování v jiný čas, rozhodli jsme se, že v pondělí budeme v testovacím centru testovat v jiný čas, od 6.00 do 10.00.

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY OD 1.6.2021 1

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY OD 1.6.2021

Datum: 28. 5. 2021

Od 1.6.2021 dochází k rozvolnění návštěvního systému i u nás v Domově pro seniory.

#

Nabízíme testování veřejnosti

Datum: 26. 5. 2021

Od června nabízíme zájemcům antigenní testování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stejně tak i samoplátcům. Podrobnosti najdete v letáčku.

Vjezd z Pražské ulice uzavřen 1

Vjezd z Pražské ulice uzavřen

Datum: 17. 5. 2021

Vjezd do areálu Domova pro seniory z Pražské ulice je do odvolání uzavřen.

Canisterapie v Domově pro seniory 1

Canisterapie v Domově pro seniory

Datum: 23. 4. 2021

Článek o právě zahájené canisterapii v našem Domově pro seniory si můžete přečíst v Českolipském deníku, viz odkaz.

Canisterapie v Domově pro seniory 1

Canisterapie v Domově pro seniory

Datum: 10. 4. 2021

Dobrých zpráv není nikdy dost. Máme takovou radost. Od příštího týdne začínáme s canisterapií v našem Domově.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Datum: 8. 4. 2021

Zadávací řízení na poptávku: Automatická pračka pro SSMM

Půjčovna kompenzačních pomůcek 1

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Datum: 7. 4. 2021

Sociální služby města Mimoň, p.o, nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek.

#

HLEDÁME canisterapeuta

Datum: 1. 4. 2021

Pro náš Domov seniorů hledáme osvědčeného canisterapeuta, dlouhodobá spolupráce vítána. 

#

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA SENIORŮ

Datum: 1. 4. 2021

Respirátor je třeba mít nasazen opravdu během celé probíhající návštěvy v Domově. Tzn. jak v budově, tak v areálu.

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY 1

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Datum: 24. 3. 2021

Vzhledem k proočkovanosti obyvatel Domova pro seniory, jsme rozhodli o změně v nastavení návštěv.

#

ZMĚNA V NÁVŠTĚVÁCH KLIENTŮ DOMOVA PRO SENIORY

Datum: 1. 3. 2021

UPOZORNĚNÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A NÁVŠTĚVNÍKY OBYVATEL DOMOVA PRO SENIORY V MIMONI

ROK POD TLAKEM PANDEMIE 1

ROK POD TLAKEM PANDEMIE

Datum: 1. 3. 2021

V těchto dnech je to již rok, co žijeme s opatřeními spojenými s pandemií COVID-19.

NÁVŠTĚVY V DS  1

NÁVŠTĚVY V DS

Datum: 14. 2. 2021

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA PRO SENIORY

Vitamíny od Potravinové banky Libereckého kraje 1

Vitamíny od Potravinové banky Libereckého kraje

Datum: 11. 2. 2021

Když zavolají z Potravinové banky Libereckého kraje, vždy víme, že je za tím dobrá zpráva.

Očkování v Domově pro seniory 1

Očkování v Domově pro seniory

Datum: 11. 2. 2021

Druhé kolo očkování vakcínou Pfizer začalo.

#

Přijímáme nové klienty

Datum: 2. 2. 2021

Potřebujete pomoc s péčí o své rodiče či prarodiče? Nezvládáte již péči o své blízké? Využijte služeb, které Sociální služby města Mimoň nabízí. Registrovány máme dvě sociální služby.

Očkování v Domově pro seniory 1

Očkování v Domově pro seniory

Datum: 20. 1. 2021

Obdrželi jsme očkovací vakcíny.

Předplatné časopisů a křížovek 1

Předplatné časopisů a křížovek

Datum: 12. 1. 2021

Od ledna tohoto roku se naši obyvatelé mohou těšit na pravidelnou zásilku časopisů a křížovek.

#

Aktuální situace v organizaci

Datum: 12. 1. 2021

Jak to k dnešnímu dni vypadá v naší organizaci s ohledem na pandemii COVID-19?

Výsledky testování antigenními testy 1

Výsledky testování antigenními testy

Datum: 30. 12. 2020

Vzhledem k situaci v Domově jsme se rozhodli, že otestujeme, antigenními testy, obyvatele Domova, kteří doposud nákazu neprodělali.

Aktuální informace z Domova pro seniory 1

Aktuální informace z Domova pro seniory

Datum: 28. 12. 2020

Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich klientů, obyvatel Domova pro seniory v Mimoni. Přinášíme vám informace k aktuální situaci v Domově.

#

PŘÁNÍ

Datum: 28. 12. 2020

Přicházíme s přáním všeho dobrého.

#

Aktuální informace

Datum: 23. 12. 2020

S ohledem na aktuální usnesení Vlády ČR, došlo ke změnám.

Vánoční dárky od Srdce v dlani 1

Vánoční dárky od Srdce v dlani

Datum: 17. 12. 2020

Dnešním dalším milým překvapením, bylo předání dárků z projektu "Srdce v dlani"

Pravidla pro vycházení klientů, obyvatel Domova pro seniory, v nouzovém  stavu 1

Pravidla pro vycházení klientů, obyvatel Domova pro seniory, v nouzovém stavu

Datum: 17. 12. 2020

S ohledem na usnesení Vlády České republiky ze dne. 14. prosince 2020 č.1325 je zrušen zákaz vycházení pro klienty naší pobytové služby, tj. Domova pro seniory.

#

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Datum: 2. 12. 2020

Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich obyvatel. Návštěvy v Domově umožníme dle přiložených pravidel, od pondělí 7.12.2020.
Prosím respektujte nastavený systém.

PODĚKOVÁNÍ NADACI SYNER 1

PODĚKOVÁNÍ NADACI SYNER

Datum: 29. 11. 2020

Díky štědrému finančnímu daru Nadace Syner jsme mohli pořídit další lůžka, elektricky ovladatelná, polohovací, pro naše obyvatele.

Poděkování za poskytnuté finanční dary 1

Poděkování za poskytnuté finanční dary

Datum: 29. 11. 2020

Díky další finanční podpoře jsme mohli zakoupit nové elektricky ovladatelná polohovací lůžka.

Nová jídelna v Domově pro seniory  1

Nová jídelna v Domově pro seniory

Datum: 29. 11. 2020

Chcete nahlédnout tzv. "pod pokličku "?

#

PŘEDÁNÍ SPONZORSKÝCH DARŮ

Datum: 18. 11. 2020

Dnes nám byly předány sponzorské dary od dvou organizací.

#

INFORMACE O PROBĚHLÉM TESTOVÁNÍ COVID-19

Datum: 15. 11. 2020

Dlužíme vám informaci o prvním kole nařízeného testování.
Dodanými testy byli otestováni všichni práce schopní zaměstnanci a to nejen zaměstnanci pobytové služby, tedy Domova pro seniory, ale i pečovatelské služby a sestřičky Domácí zdravotní péče.

Sdělení rodinám klientů Domova pro seniory 1

Sdělení rodinám klientů Domova pro seniory

Datum: 29. 10. 2020

Dovolte abychom vás prostřednictvím našich webových stránek oslovili.

#

Vánoční jarmark 2020

Datum: 21. 10. 2020

Jarmark bude (tedy rádi bychom). Těšíte se s námi na Vánoční svátky a pohodu? Máte rádi adventní čas a vánoční výzdobu?

NOVÉ POKOJE 1

NOVÉ POKOJE

Datum: 21. 10. 2020

Jak jistě víte, probíhá v našem Domově oprava pokojů, renovace vybavení.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Datum: 9. 10. 2020

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI, RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI OBYVATEL NAŠEHO DOMOVA PRO SENIORY. NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, JSOU S ÚČINNOSTÍ OD 9.10.2020 ZAKÁZÁNY NÁVŠTĚVY V NAŠEM ZAŘÍZENÍ.

INFORMACE EMAILEM 1

INFORMACE EMAILEM

Datum: 7. 10. 2020

Víte, že můžete být o novinkách na našem webu pravidelně informováni? Využijte této možnosti.

dar od společnosti Syner

DĚKUJEME NADACI SYNER

Datum: 6. 10. 2020

Slova díků dnes patří Nadaci Syner, která nám pro klienty Domova pro seniory darovala "pořádnou dávku" vitamínů.

UPOZORNĚN 1

UPOZORNĚNÍ

Datum: 2. 10. 2020

Uzavření Centra pro seniory - preventivní opatření.

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DARY 1

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ DARY

Datum: 25. 9. 2020

Dnešním příspěvkem bychom rádi poděkovali našim podporovatelům a sponzorům, kteří vyslyšeli naše žádosti o dar.

#

PŘIPOMÍNÁME - ROUŠKY JSOU U NÁS POVINNÉ

Datum: 21. 9. 2020

Připomínáme návštěvníkům a rodinným příslušníkům našich klientů, že roušky jsou povinné po celou dobu probíhající návštěvy.

HLEDÁME VÝPOMOC 1

HLEDÁME VÝPOMOC

Datum: 21. 9. 2020

Nabízíme dohodu o provedení práce, do 300 hodin ročně.

#

POZITIVNÍ ZPRÁVA, STÁLE JSME NEGATIVNÍ

Datum: 17. 9. 2020

Tento týden proběhlo v Domově pro seniory testování pracovnic přímé obslužné péče, k vyloučení nákazy COVID-19. Jsme rádi, že stále můžeme hlásit, že jsme NEGATIVNÍ.

100.narozeniny 1

100.narozeniny

Datum: 17. 9. 2020

Dnes u nás v Domově proběhla tradiční oslava s obyvateli narozenými v měsíci září.

RÁNO V DOMOVĚ 1

RÁNO V DOMOVĚ

Datum: 9. 9. 2020

Dnes se probouzíme do krásného, slunečného rána. Hezký den z Domova pro seniory v Mimoni.

AKCE V CENTRU PRO SENIORY - GRILOVÁNÍ 1

AKCE V CENTRU PRO SENIORY - GRILOVÁNÍ

Datum: 9. 9. 2020

Zveme seniory z Mimoně na tradiční grilování v Centru pro seniory.

svíce

Život přináší bohužel i smutné zprávy.

Datum: 7. 9. 2020

Boj se zákeřnou nemocí prohrála naše kolegyně, kamarádka, paní Petra B., která v naší organizaci pracovala jako pracovnice přímé péče v terénu. Byla námi i klienty velmi oblíbená, empatická, energická.

Návštěvní řád 1

Návštěvní řád

Datum: 17. 8. 2020

platný od 18.8.2020

"OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI"

Datum: 3. 8. 2020

.. aneb rozmohl se nám tu takový nešvar, i tak by šel napsat tento příspěvek.

studentky

Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré.

Datum: 17. 5. 2020

Už víte, že v našem Domově pro seniory vykonávaly práci tři studentky, kterým to bylo nařízeno hejtmanem libereckého kraje, v rámci nouzového stavu.

část našeho týmu

Pandemie Covid-19 a Sociální služby města Mimoň, p.o.

Datum: 7. 5. 2020

Článek pro Mimoňský zpravodaj jsem psala v polovině dubna, podívejte se ale i vy na shrnutí toho, co jsme v souvislosti s pandemií museli řešit.

Kamínky

Není týdne, možná dne, abyste nás nepřesvědčili, že v tom prostě "NEJSME SAMI", že na nás myslíte, že nás podporujete .

Datum: 31. 3. 2020

Důkazy jsou jednoznačně těžkého kalibru a to vážně těžkého.

" Spolu pomůžeme víc"

Když se něco povede, něco podaří, proč si to sobecky nechávat pro sebe.

Datum: 30. 3. 2020

Prodejce DATART vyhlásil projekt " Spolu pomůžeme víc" a to bych nebyla já, abych nás nepřihlásila.

kontakty

„Opakování je matka moudrosti"

Datum: 27. 3. 2020

Proto si dovoluji připomenout kontakty na naše pracovníky.

ZÁKAZ DONÁŠENÍ A PŘEBÍRÁNÍ BALÍČKŮ PRO KLIENTY NAŠEHO DOMOVA PRO SENIORY

Datum: 20. 3. 2020

Všichni poskytovatelé sociální služeb prožívají krizi, na kterou se nikdo z nás nebyl schopen připravit, nikdo z nás jí nečekal a reagujeme tedy tak, jak nejlépe umíme a cílem je především uchránit naše klienty. I my jsme v napětí a obavách, co přinese zítřek, jaká bude budoucnost.

"Důležitá Informace"

Datum: 9. 3. 2020

Vážení příznivci našeho zařízení, rodinný příslušníci, dovolte mi, abych vám podala pár informací.

"Důležitá Informace"

Datum: 8. 3. 2020

- HALÓ HALÓ, DŮLEŽITÁ ZPRÁVA - NĚCO SE NÁM PODAŘILO.

Informace

Datum: 31. 1. 2020

Od ledna 2020 přešla správa bytů zvláštního určení, tj. Domu s pečovatelskou službou v Pražské ulici a tzv. chráněných bytů ve Vranovské ulici v Mimoni, pod město Mimoň.

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Libereckého kraje

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Libereckého kraje

Datum: 6. 1. 2020

Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Libereckého kraje

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Ježíškova vnoučata 2018

Děkujeme našim partnerům